SCHOOL TOPPERS
OF SSE 2021

RIYA SISODIYA
95.4%

DIVYANSH MAINDOLIA
95.2%

AASHIYA BASHERA
95.0%

AYAN KUMAR
94.8%

RAUNAK CHHABRA
94.8%

ANSHIV KUMAR
93.8%

KASHISH
93.8%

CHIRAYU PAL
93.6%

SOUMYA
93.2%

B.S. SUGATRI
93.0%

PAWAN MEHRA
92.8%

SHUBHAM KUMAR
91.6%

OSHI TEOTIA
91.4%

NANDANI RANA
91.0%

VANSH DUA
90.8%

ARVIND RAWAT
90.8%

SHREYA MISHRA
90.6%

SATYAM NAITHANI
90.4%

LUKSHYA SUPYAL
90.2%

SHAILJA MAVI
89.0%

SUBJECT WISE ACHIEVERS
OF SSE 2021

ENGLISH

AASHIYA BASHERA
96.0%

HINDI

AYAN KUMAR
96.0%

MATHEMATICS

DIVYANSH MAINDOLIA 98.0%

SCIENCE

RAUNAK CHHABRA
95.0%

SOCIAL SCIENCE

RIYA SISODIYA
96.0%

API OF LAST THREE YEARS